Cart

  • No products in the cart.

Penarikan Dana Ku Ka Cash

A. Bagaimanakah proses untuk melakukan penarikan dana dari hasil penjualan saya


Segala hasil dari transaksi penjualan yang sudah di bayarkan oleh pembeli kepada Kedai Ku Ka akan kami tambahkan kedalam saldo Ku Ka Cash. Dengan cara Anda dapat mengajukan penarikan dana, lalu kami akan segera mengirim ke akun rekening bank yang tercantum.

Anda dapat mengajukan penarikan dana dengan meng klik "Ku Ka Cash" lalu klik tombol "Ajukan Penarikan Dana" yang tertera di halaman web.

Anda dapat mencantumkan nomor rekening tujuan Anda, agar nantinya segala hasil penjualan dapat kita kirim ke penjual.

B. Isi form pengajuan penarikan dana


Setelah mengklik tombol "Ajukan Penarikan Dana" Anda akan diminta mengisi form penarikan dana. Klik tombol "Ajukan Penarikan Kuka Cash" lalu dana Anda akan kami transfer segera.

Pengiriman Ku Ka cash hanya dapat dilakukan pada saat jam kerja.